For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Ansiklopedi

Akalazya
ACL (Anterior Cruciate Ligament) Yaralanmaları
Akne
Akustik nöroma
Akut bronşit
Yetişkinlerde Akut Lenfositik Lösemi (ALL)
Çocuklarda Akut Lenfositik Lösemi (ALL)
Akut Miyeloid Lösemi (AML)
Akut Pankreatit
Akut prostatit
Akut sinüzit
Akciğer adenokarsinomu
Adrenokortikal Karsinom
Yaş Noktaları (Solar Lentigo, Karaciğer Lekeleri)
Yaşlanmaya Genel Bakış
Alkol Kullanım Bozukluğu (Alkolizm)
Alkol yoksunluğu
Alerjiye Genel Bakış
Alerji Çekimleri (Alerjen İmmünoterapi)
Alopesi Areata
İrtifa hastalığı
Alzheimer hastalığı
Amenore
Amiloidoz
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
Anal Kanser
Anal Bozukluklar
Anal Kaşıntı (Pruritus Ani)
Anafilaksi
Anemiye Genel Bakış
Anjina, göğüs ağrısı
Ayak Bileği Kırığı
Ayak bileği burkulması
Ankilozan spondilit
Anoreksiya nevroza
Antibiyotikle İlişkili İshal
Antifosfolipid Antikor Sendromu
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Aplastik anemi
Apandisit
Kol Kırığı
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığıyla İlişkili Artrit
Astım
Astigmatizma
Asemptomatik Bakteriüri
Ateroskleroz
Sporcunun Ayağı (Tinea Pedis)
Atriyal fibrilasyon
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Otizm (Otizm Spektrum Bozukluğu)
Sırt ağrısı
Bakteriyel Vajinoz (Gardnerella Vajiniti)

Balanit
Baryum Lavmanı
Barotravma
Bartholin’in Bezi Kisti
Bazal Hücreli Karsinom
Yatak yaraları (Decubitus Ülserleri)
Yatak ıslatma (Enürezis)
Behçet Hastalığı
Bells felci
Safra Kanalı Hastalıkları
Biliyer Kolik
Bipolar Bozukluk (Manik Depresif Hastalık veya Manik Depresyon)
Siyah göz
Mesane kanseri
Mesane Enfeksiyonu (Sistit)
Kabarcıklar (Genel Bakış)
Vücut biti
Çıbanlar ve Karbonküller
Sınırda kişilik bozukluğu
Botulizm
Bağırsak Tıkanıklığı
Bradikardi
Beyin Apsesi
Beyin Tümörüne Genel Bakış
Meme kanseri
Kırık çene
Kırık Burun (Burun Kırığı)
Bulimia
Bunyon
Bursit
Campylobacteriosis
Kansere Genel Bakış
Kandidiyaz
Karbonmonoksit zehirlenmesi
Akciğer Karsinoid Tümörleri
Kardiyak Aritmiler
Kardiyomiyopati
Karpal tünel Sendromu
Katarakt
Çölyak Hastalığı (Tropikal Olmayan Sprue)
Selülit
Serebral Palsi
Rahim ağzı kanseri
Servikal Polipler
Servisit
Göze Kimyasal Yaralanma
Suçiçeği (Varisella)
Klamidya
Kolesistit
Kondromalazi
Kondrosarkom
Koryon Villus Örneklemesi

Koroidal Melanom
Kronik yorgunluk sendromu
Kronik hepatit
Kronik Larenjit
Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
Kronik Otitis Media, Kolesteatom ve Mastoidit
Kronik Pankreatit
Kronik prostatit
Kronik Sinüzit (Yetişkinlerde)
Siroz
Baş zonklaması
Cogan Sendromu
Köprücük Kemiği (Klavikula) Kırığı
Kolon polipleri
Kolorektal kanser
Koma ve Kalıcı Bitkisel Durum
Soğuk Algınlığı (Viral Rinit)
Karmaşık Bölgesel Ağrı Sendromu (CRPS)
Beyin sarsıntısı
Kabızlık ve Sıkışma
Kontakt dermatit
Konversiyon Bozukluğu (Fonksiyonel Nörolojik Belirti Bozukluğu)
Korneal aşınma
Mısırlar ve Nasır
Koroner arter hastalığı
Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD)
Crohn hastalığı
Çapraz Gözler (Şaşılık)
Krup
Penis Eğriliği (Peyronie Hastalığı)
Kistik fibrozis
Kistler (Genel Bakış)
Sitomegalovirüs (CMV)
Kepek
Dekompresyon Hastalığı
Sanrısal Bozukluk
Demans
Depresyona Genel Bakış
Dermatofibrom
Müstakil Retina
Kalçanın Gelişimsel Displazisi
Sapmış Septum
Diabetes Mellitus Genel Bakış
Diyabetik ketoasidoz
Diyabetik Nefropati
Diyabetik Nöropatiler
İshal
Çıkık Lens
Divertiküloz ve Divertikülit
Çift Görme (Diplopia)
Down Sendromu

Sarkık Göz Kapağı (Pitoz)
Kuru Göz Sendromu
Kuru cilt
Disfonksiyonel uterus kanaması
Disleksi
Distimi
Dizüri
Kulak ağrısı
Egzama
Ödem
Amfizem
Ensefalit
Enkoprezis (Dışkı Kirliliği)
Son Dönem Böbrek Hastalığı
Endokardit
Endometriozis
Endoftalmi
Büyümüş Prostat (İyi Huylu Prostat Hiperplazisi)
Salgın Plörodini
Epidermoid Kist
Epididimit ve Orşit
Epiglotit
Epilepsi
Yemek borusu kanseri
Yemek Borusu Halkaları ve Ağları
Yemek Borusu Varisleri
Özofajit
Esansiyel Tremor
Ewing sarkomu
Ekstragonadal Germ Hücreli Tümörler
Göz Çukuru Kırığı (Yörüngenin Kırılması)
Düşmüş Kemer
Fallop Tüp Kanseri
Ailesel Disautonomi
Uzak görüşlülük (Hipermetrop)
Ateşli nöbetler
Dışkı inkontinansı
Suç
Kadın Kısırlığı
Ateş
Miyomlar
Fibromiyalji
Beşinci Hastalık (Eritema Infectiosum)
Parmak Çıkığı
Gıda Alerjisi
Gıda zehirlenmesi
Ayak Burkulması
Ayak Ülserleri
Gözdeki Yabancı Beden
Kulaktaki Yabancı Cisimler
Kırılgan X sendromu
Sürtünme Kabarcıkları

Friedreich Ataksisi
Safra kesesi ve safra kanalı kanseri
Safra taşları
Gaz (Gaz)
Gastrit
Yetişkinlerde Gastroenterit
Çocuklarda Gastroenterit
Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD)
Gastrointestinal Amebiasis
Gaucher Hastalığı
Genelleştirilmiş Anksiyete Bozukluğu
Genelleştirilmiş Nöbetler (Grand Mal Nöbetleri)
Genital Herpes
Genital siğiller
Gestasyonel diyabet
Dev Hücreli Arterit (Temporal Arterit)
Giardiasis
Glokom
Glioblastoma Multiforme
Glomerülonefrit
Belsoğukluğu
Gut
Wegener granülomatozu
Graves Hastalığı
Graves ‘Göz Hastalığı (Graves’ Oftalmopatisi)
Guillain-Barre Sendromu
Saç kaybı
Çekiç parmak
Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)
Baş ve Boyun Kanseri
Yetişkinlerde Kafa Travması
Çocuklarda Kafa Travması
Saç biti
Baş Ağrısına Genel Bakış
Yetişkinlerde İşitme Kaybı
Çocuklarda İşitme Kaybı
Kalp Krizi (Miyokard Enfarktüsü)
Kalp yetmezliği
Kalp Üfürümü
Kalp Kapağı Problemleri
Kalp Kapakçığı Değişimi
Isı Çarpması (Hipertermi)
Topuk acısı
Hematüri
Hemokromatoz
Hemofili
Hemorajik İnme
Hemoroid
Hepatit a
Hepatit B
Hepatit C
Hepatite Genel Bakış

Kalıtsal Desenli Kellik
Fıtık
Fıtık Onarımı
Fıtıklaşmış Disk
Hiatal Fıtık
Yüksek Kan Basıncı (Hipertansiyon)
Yüksek Kolesterol (Hiperkolesterolemi)
Kalça kırığı
Hirsutizm
HIV / AIDS
Kurdeşen (Ürtiker)
Hodgkin lenfoma
Sıcak Basmalar
İnsan Papilloma Virüsü (HPV)
Huntington Hastalığı (Kore)
Hidrosefali
Hiperkeratoz
Hipertiroidizm
Hipoglisemi
Hipoparatiroidizm
Hipotiroidizm
İhtiyoz
Hastalık Anksiyete Bozukluğu
Bağışıklık Trombositopenik Purpura (ITP)
Impetigo
İktidarsızlık (Sertleşme Sorunu)
Bulaşıcı Artrit
Enfeksiyöz mononükleoz
Batık ayak tırnağı
Kasık fıtığı
Uykusuzluk hastalığı
İnterstisyel Sistit
İntrakraniyal Anevrizmalar
Demir eksikliği
İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS)
Jet lag
Sporcu Kaşıntısı (Tinea Cruris)
Juvenil Artrit
Kaposi Sarkomu
Kawasaki Sendromu
Keloidler
Keratit
Böbrek kanseri
Böbrek yetmezliği
Böbrek taşı
Diz burkulması
Laktoz intoleransı
Lacunar İnme
Langerhans Hücreli Histiyositoz (Histiyositoz X)
Larenjit
Lateks Alerjisi
Göz Tembelliği (Ambliyopi)

Kurşun zehirlenmesi
Bacak Kırığı
Bacak Gerilme
Lösemi (Genel Bakış)
Karaciğer kanseri
Uzun QT Sendromu
Akciğer Kanserine Genel Bakış
Lupus (Sistemik Lupus Eritematozus)
Lyme hastalığı
Lenfödem
Lenfoma Genel Bakış
Makula Dejenerasyonu
Büyük Depresyon
Sıtma
Erkek Kısırlığı
Kötü huylu hipertermi
Marfan sendromu
Gençlerin Olgunluk Başlangıçlı Diyabeti (MODY)
Kızamık (Rubeola)
Meckel Divertikülü
İlaç Alerjisi
Melanom
Melazma (Kloazma)
Meniere Hastalığı
Menenjit
Menopoz ve Perimenopoz
Mezotelyoma
Metastatik Beyin Tümörleri
Menstrüel Döngü Ortası Ağrısı (Mittelschmerz)
Orta Kulak Enfeksiyonu (Otitis Media)
Migren
Düşük
Mitral kapak prolapsusu
Molar gebelik
Benler (Nevi)
Molluscum Contagiosum
Morton Nöroması
MRSA Deri Enfeksiyonu
Multipil myeloma
Multipl Skleroz
Kabakulak
Kas Gerilmesi
Kas distrofisi
Miyastenia Gravis
Miyelodisplastik Sendromlar
Kalp kası iltihabı
Miyozit
Nabothian Kistleri
Tırnak Travması
Narkolepsi
Burun Polipleri
Mide bulantısı

Uzağı görememe (Miyopi)
Nefrektomi
Nöroblastom
Nörofibromatoz
Hodgkin Dışı Lenfoma
Kucuk hucreli olmayan akciger kanseri
Burun kanaması (Epistaksis)
Obezite
Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)
Onikoliz
Optik Sinir Şişmesi (Papilödem)
Ağız kanseri
Osgood-Schlatter Hastalığı
Kireçlenme
Osteoporoz
Osteosarkom
Yumurtalık kanseri
Paget’in Kemik Hastalığı
Ağrı
Ağrılı Cinsel İlişki (Disparoni)
Pankreas kanseri
Pankreatite Genel Bakış
Panik Bozuklukları
Paratiroid Kanseri
Parkinson hastalığı
Paronişi
Kısmi Nöbetler (Odak Nöbetler)
Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)
Ülser
Delinmiş kulak zarı
Perikardit
Periferik Arter Hastalığı
Peritonsiller apse
Boğmaca (Boğmaca)
Fenilketonüri (PKU)
Fimosis ve Paraphimosis
Fobi
Pembe göz (Konjonktivit)
Hipofiz Tümörleri
Pityriasis rosea
Veba (Yersinia Pestis)
Plantar Fasiit
Plörezi ve Plevral Efüzyon
Pnömokonyoz
Zatürre
Pnömotoraks
Çocuk felci
Poliarteritis nodosa
Polikondrit
Polikistik böbrek hastalığı
Polikistik Over Sendromu
Polimiyalji Romatika

Polio Sonrası Sendromu
Travmatik stres bozukluğu sonrası
Arka Çapraz Bağ (PCL) Yaralanmaları
Doğum Sonrası Depresyon
Pre-Diyabet
Preeklampsi ve Eklampsi
Erken Boşalma
Premenstrüel Sendrom (PMS)
Presbiyopi
Priapizm
Prostat kanseri
Pseudogout (CPPD)
Sedef hastalığı
Psoriatik Artrit
Kasık biti veya yengeç biti
Piyelonefrit
Döküntü
Raynaud fenomeni
Reaktif Artrit
Rektosel
Solunum sinsityal virüsü
Huzursuz bacak sendromu
Retina Damar Tıkanıklığı
Retinitis Pigmentosa
Retinoblastom
Retinopati
Retrobulbar Nörit
Retrograd Boşalma
Reye Sendromu
Rabdomyosarkom
Romatizmal eklem iltihabı
Saçkıran (Tinea)
Kayalık Dağlar benekli humması
Gül hastalığı
Rotator Manşet Yaralanması
Tükürük Bezi Bozuklukları
Sarkoidoz
Uyuz
Kızıl
Şizofreni
Şizotipal Kişilik Bozukluğu
Siyatik
Sklerit
Skleroderma
Skolyoz
Erken Gebelikte Doğum Kusurlarının Taranması (Kombine Test, Entegre Test ve Dörtlü Test)
Sebasöz Kistler
Seboreik Dermatit
Seboreik Keratozlar
İkincil Hipertansiyon
Sedatif, Hipnotik veya Anksiyolitik İlaç Kullanım Bozukluğu

Nöbete Genel Bakış
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (Genel Bakış)
Şigelloz
Shin Atelleri
Zona (Herpes Zoster)
Omuz Çıkığı
Omuz Burkulması
Hasta sinüs Sendromu
Orak hücre anemisi
Sjögren sendromu
Cilt Etiketleri (Acrochordon)
Uyku apnesi
Uyurgezerlik ve Uyku Terörü
Çiçek hastalığı
Yumuşak Doku Sarkomu
Somatik Belirti Bozukluğu
Boğaz Ağrısı (Farenjit)
Örümcek damarları
Spina Bifida
Omurilik Travması
Omurilik Tümörleri
Burkulma (Genel Bakış)
Akciğerin Skuamöz Hücreli Karsinomu
Derinin Skuamöz Hücreli Karsinomu
Mide kanseri
Kontura Genel Bakış
Kekemelik
Arpacıklar ve Chalazions
Subaraknoid hemoraji
Subdural Hematom
Güneş Alerjisi (Işığa Duyarlılık)
Güneşten Hasar Görmüş Cilt
Yüzeysel Tromboflebit
Yutulan Nesne
Yüzücü Kulağı (Otitis Externa)
Frengi
Taşikardi
Takayasu Arteriti
Tay-Sachs Hastalığı
Gözyaşı Kanalı Enfeksiyonu (Dakriyosistit)
Telogen Effluvium
Tendinit
Tenisçi Dirseği (Lateral Epikondilit)
Gerilim Baş Ağrısı
Testis kanseri
Testis Burulması
Tetanos
Boğaz Kanseri (Gırtlak ve Yutak)
Trombositopeni
Tromboembolizm (Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli)
Trombotik İnme
Tiroid kanseri

Kene Isırıkları
Tikler
Tinea Versicolor
Kulak çınlaması
Ayak tırnağı mantarı (Onikomikoz)
Yırtık menisküs
Burulma Deformitesi
Tourette Sendromu
Toksik şok sendromu
Toksoplazmoz
Geçici İskemik Atak (TIA)
Kalça Travmatik Çıkığı
Trichomoniasis
Trigeminal Nevralji (Tic Douloureux)
Tropikal döküm
Tüberküloz
Tip 1 Diabetes Mellitus
Tip 2 Diyabet Mellitus
Ülseratif kolit
İnmemiş testis
Üretrit
İdrar Sağlığı
İdrarını tutamamak
Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
Rahim ve Mesane Sarkması
Rahim kanseri
Üveit
Vajinal Atrofi (Atrofik Vajinit)
Vajina Kanseri
Vajinal Akıntı
Vajinal mantar enfeksiyonu
Vajinit
Varisli Damarlar
Vasküler Doğum Lekeleri
Vaskülite Genel Bakış
Baş dönmesi
B12 Vitamini Eksikliği
Vitiligo
Ses Teli Bozuklukları
Vulvar Kanseri
Waldenstr Makroglobulinemi
Siğiller
Kulak Kanalının Kulak Tıkanıklığı
Wilms Tümörü
Bilek Burkulması

Top